ටයිගර් අයි – ප්‍රවණතා අනුකරණයෙන් ඔබ්බට අවබෝධයෙන් පළදින්න

Share

ස්වාභාවික ටයිගර් අයි මැණික් පාෂාණ පළඳනාව.
Silicate පාෂාණ පවුලේ මැණික් වර්ගයක් වන tigers eye ලඳනාව මෑත කාලයේ දී ශ්‍රී ලාංකිකයන් අතරට ආ නව විලාසිතා ප්‍රවණතාවයකි. නමුත් මෙහි ඇති සත්‍ය ශක්තීන් පිළිබඳව අවබෝධයකින් යුතුව පැළඳීම යෝග්‍යවේ . මෙම පාෂාණය සතුව ඇති කම්පන තරංගමය හා රසායනික ශක්තිය පිළිබඳව හරි අවබෝධයකින් යුතුව පලඳින්නේ නම් එහි ඇති ශක්තිය ඵලදායි ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර ඒ සඳහා කලයුතු සහ නොකළ යුතු දෑ බොහෝමයක් පවතී.

සරල උදාහරණයක් ලෙස silicate පවුලේ බොහෝ පාෂාණ සතුව ඇති energy absorbing power නැතහොත් ශක්තිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ හැකියාව නිසා ධනාත්මක ශක්තීන් මෙන්ම ඍණාත්මක ශක්තීන් ද අවශෝෂණය වීමට ඉඩ ඇත. එමනිසා මේවා පැලඳීමේදී කළ යුතු සහ නොකළ යුතු දෑ සම්බන්ධව පළඳින පුද්ගලයා සතුව අවබෝධයක් තිබිය යුතුය. එය මෙම පාෂාණය තුළ පවතින විවිධ ශක්තීන් අතුරින් එකක් පමණි. මෙය විශාල විෂය පද්ධතියක් බැවින් හරිහැටි දැනගෙන අවබෝධයෙන් පැළඳීම කළ යුතුය.
එසේම මැණික් වියාපාරය යන විශ්වාසය මත පදනම්ව ගනුදෙනු වන ව්‍යාපාරයක් බැවින් අනුකරණ වලට නොරැවටී නිවැරදියි මැණික පැළඳ අදාල ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමත් ඔබගේ වටිනා කාලය සහ ධනය ඉතිරි කර ගැනීමටත් වගබලා ගත යුතුය. මේ වන විට විශ්ව ශක්තිය වැනි වචන යොදා ගනිමින්, මේවා ට සම්බන්ධ කොට අනවශ්‍ය ලෙස අවභාවිතා වන ආකාරයක් වෙළඳපොල තුළ ව්‍යාජ වෙළඳ මහතුන් විසින් නිසි අවබෝධයකින් තොරව සෘණාත්මක අලෙවිකරණය සිදු කරමින් පවතින බැවින් පාරිභෝගිකයා සැලකිලිමත් විය යුතුය

නව විලාසිතා ප්‍රවනතා අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබ්බට අවබෝධයෙන් පලඳින්න

කතෘ අයිතිය සුරකින්න ©astro_gem_lanka

දුරකථන: +94 76 62944 53 ( වයිබර් / වට්ස්ඇප් )

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Shopping Cart